Welkom

Welkom op de website van branchevereniging KLAIR. De letters KLAIR staan voor Kwaliteit Levering Afvalcontainers de Implementatie en Registratie hiervan. De leden van KLAIR bestaan uit bedrijven die zich bezighouden met de productie en levering van kunststof afvalcontainers, ondergrondse en halfondergrondse containers en hierop eventueel identificatiesystemen aanbrengen en deze implementeren. 

Eind 2007 is begonnen met het opzetten van deze branchevereniging. Redenen hiervoor waren o.a. het ieder afzonderlijk deelnemen aan de  werkgroep “duurzaam inkopen” van Agentschap, het eenduidig hebben van Europese normering in de markt, contacten met de branchevereniging van de afvalinzamelvoertuigen beter bekend als “RAI speciale voertuigen” en het meewerken in een werkgroep van de NVRD rond het terugdringen van administratieve lasten rond aanbestedingen. Met name het wel en wee rond aanbestedingen werd een belangrijk item.

De Kwaliteit rond de kunststof afvalcontainers wordt o.a. ingevuld door een hechte samenwerking met de GGAWB in Duitsland. Deze vereniging is al erg ver en heeft zelfs met de RAL een eigen kwaliteitsmerk in het leven geroepen, het zogenoemde “RAL Gütezeichen” met strengere kwaliteitsnormen dan de EN 840. 

De kwaliteit rond de ondergrondse en halfondergrondse afvalcontainers wordt ingevuld door een testcertificaat conform EN 13071 van een onafhankelijk geaccrediteerd testinstituut. Deze norm is zodanig opgesteld dat een goede kwaliteit gewaarborgd wordt.  

Namens de vereniging KLAIR zijn een aantal leden inmiddels al branche gesprekspartner voor o.a. de NVRD, RVO, RAI speciale voertuigen en de CEN commissies die normering rond afvalcontainers tot stand brengen.

Doelstelling is om als branche 1 gezicht standpunt naar buiten te brengen op een aantal onderwerpen die u allen aangaan. Daarnaast bewaakt de vereniging de kwaliteit van de producten en de leveringen, kunt u bij ons terecht voor bepaalde klachten en adviezen en trachten wij voor de uiteindelijke klant de beste oplossing te bieden. Wij proberen de brug te slaan tussen onze producten en diensten en de overige branchegenoten.