Brancheorganisaties

NVRD
Leden van KLAIR hebben samen met de NVRD al samengewerkt op het gebied van het vereenvoudigen van de procedures rond aanbestedingen. Dit thema is samen met United Quality opgepakt en een aantal standaard mantelovereenkomsten zijn beschikbaar op onze site. Tevens zijn nagenoeg alle individuele leden lid van de NVRD.

RVO
Het eerste officiële visitekaartje dat KLAIR heeft afgegeven was het aanleveren van criteria rond duurzaam inkopen van containers. We hebben als kwaliteitsvereniging onszelf uitdagende, doch reële doelen gesteld. Helaas heeft het Ministerie besloten de eisen rond duurzaam inkopen van containers niet verder te behandelen. Als KLAIR streven we er uiteraard naar dit thema verder te ontwikkelen en branche breed in te voeren.

RAI Vereniging
KLAIR heeft zijdelings natuurlijk ook contacten met de RAI Vereniging afdeling Speciale Voertuigen. Het is heel belangrijk dat de inzamelvoertuigen en de inzamelmiddelen goed op elkaar afgestemd zijn. Tevens zijn de ReinigingsDemoDagen in Lelystad, georganiseerd door de RAI Vereniging, een beurs waar de leden van KLAIR graag aan deelnemen.

GGAWB
KLAIR is als vereniging lid van de GGAWB. Deze Duitse kwaliteitsvereniging is eigenlijk een gelijkwaardige organisatie, echter ze bestaan al veel langer. De GGAWB heeft in samenwerking met de RAL een eigen kwaliteitslabel ontwikkeld, het zo genoemde RAL Gütezeichen en om meer precies te zijn het RAL GZ 951/1.  Op hun website vindt u alle informatie over deze Duitse vereniging en hun kwaliteitsmerk. Meer informatie over het RAL GZ vindt u hier op deze site.

CEN
Voorheen zaten er een aantal individuele leden in de normeringcommissies. Met ingang van 1 januari 2009 werden deze lidmaatschappen overgenomen door KLAIR. Ook hier streeft KLAIR voor de branche een hoge kwaliteit na met uniforme producten.