Op deze pagina vindt u het laatste nieuws van KLAIR

Klacht van Vereniging Klair over Aanbesteding minicontainers Gemeente Dongen 2015 gegrond verklaard

Op 26 januari 2017 heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts een klacht van KLAIR over een aanbestedingsprocedure van de gemeente Dongen gegrond verklaard. De uitspraak van de Commissie van Aanbestedingsexperts geeft aan dat opdrachtgever onvoldoende functioneel heeft gespecificeerd en dat slechts één leverancier in staat is aan de combinatie van eisen van de opdrachtgever te voldoen.

STOSAG publiceert nieuwe versie van de open standaard

De Stuurgroep Open Standaarden Afval- en Grondstoffen (STOSAG) heeft op 20 december 2016 een nieuwe versie van de open standaard gepubliceerd: STOSAG versie 2.1. Op basis van deze standaard wisselen alle techniek- en softwareleveranciers die betrokken zijn bij (huishoudelijke) afvalinzameling, data uit.

KLAIR krijgt gelijk van Commissie van Aanbestedingsexperts

Op 10 juni jl. heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts een klacht van KLAIR over een aanbestedingsprocedure van de gemeente Utrecht gegrond verklaard. KLAIR vond dat de gemeente onvoldoende de mogelijke partijdigheid van een lid van de beoordelingscommissie, die tevens betrokken was bij het opstellen van het bestek, had onderzocht.

STOSAG sluit HDX in de armen

De Stuurgroep Open Standaarden Afval- en Grondstoffen (STOSAG) heeft de half duplex (HDX) chips in de open standaarden voor containermanagement systemen opgenomen. Dit betekent dat de klant zelf een keuze kan maken voor FDX reader, HDX reader of een multi-reader op de belading. Als de multi-reader op de belading wordt geplaatst kan deze beide type chips lezen. Belangrijk is te weten dat de chipcodering voor beide chips door STOSAG is gestandaardiseerd....

Gedragscode leden

De leden van KLAIR hebben allen recent een gedragscode getekend waarmee KLAIR als vereniging extra wil aantonen dat de K van kwaliteit erg belangrijk is en waarmee de officiële Europese richtlijnen worden gevolgd. U kunt de gedragscode vinden onder documenten.

Opnieuw dodelijk ongeluk met oude 1100 liter

In Leipzig heeft opnieuw een dodelijk ongeval plaatsgevonden met een oude 1100 liter container zonder kindveilige sluiting

Nieuwe wet perkt oplopende betalingstermijnen in

Als gevolg van de crisis nemen de betalingstermijnen in de branche alsmaar toe. Maar daar wordt paal en perk aan gesteld nu er maximale termijnen in de wet worden vastgelegd.

KLAIR bijeenkomst nieuwe aanbestedingswet en jurisprudentie

Huizen, 21 november 2012. Branchevereniging KLAIR heeft op 21 november jl. in samenwerking met Brackmann Aanbestedingspecialist een trainingsdag georganiseerd voor haar leden. De leden hadden al hun commerciële teams naar Huizen gestuurd waardoor 28 personen werden bijgeschoold op het gebied van de nieuwe aanbestedingswet

STOSAG: KLAIR treft dichte deur bij open standaard

Beilen, 13 november 2012. Branchevereniging KLAIR heeft zoals u weet reeds langere tijd getracht met de STOSAG overleg te voeren ten aanzien van de te gebruiken chips binnen de door hen eenzijdig gedefinieerde standaard, maar trof een dichte deur. STOSAG was niet bereid op enige wijze de standaard te herzien,

Zin en onzin van social return

Beilen, 13 november 2012. Op dit moment zien we als KLAIR aanbestedingen verschijnen met het verzoek 5% van de totale aanneemsom te besteden aan social return. Hierover bestaan nu veel misverstanden en als branchevereniging KLAIR

Knippen en plakken van opdrachten

Beilen, 22 oktober 2012. Ondernemingen in de afvalcontainerbranche stuiten nog wel eens op aanbestedingen die slechts op een (onzelfstandig) deel van een opdracht betrekking hebben, terwijl het resterende deel van de opdracht onderhands

KLAIR gaat ondergronds

Beilen, 26 januari 2012. In de ledenvergadering van vereniging KLAIR van december jl. is besloten de productgroep ondergrondse containers

KLAIR praat mee over de open standaard

Beilen, 23 juni 2012. Vereniging KLAIR is uitgenodigd door het Bureau Forum Standaardisatie om mee te praten over de nieuwe "Open Standaard". KLAIR is het niet helemaal eens met

KLAIR publiceert mantelovereenkomsten

Vereniging KLAIR heeft een aantal standaard mantelovereenkomsten ontwikkelt die betrekking hebben op het vakgebied van de leden. Zo is er een .....

KLAIR leden op de RDD

Alle KLAIR leden zijn net als de vorige keer aanwezig op de Reiniging en Demo Dagen in Lelystad, die wordt gehouden op 18 en 19 mei. De leden ....

Nieuwe Kunststof Afvalcontainer Index

KLAIR heeft een nieuwe Kunststof Afvalcontainer Index gepubliceerd, met verwijzing naar de CBS locaties.

HDPE prijzen in januari fors gestegen

De HDPE prijzen zijn in januari met maar liefst 13% gestegen ten opzichte van de maand daarvoor.

KLAIR informeert afvalbranche over situatie HDPE

In een persbericht heeft KLAIR de afvalbranche via het toonaangevende magzine GRAM geïnformeerd over de relatie tussen het HDPE en de prijzen van de afvalcontainers