Klacht van Vereniging Klair over Aanbesteding minicontainers Gemeente Dongen 2015 gegrond verklaard

KLAIR hecht als branchevereniging van leveranciers van ondergrondse en bovengrondse containers en (identificatie)software veel waarde aan het eerlijk en zorgvuldig verlopen van aanbestedingen. In het belang van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer dienen aanbestedingen aan te sluiten op de praktijk en mogen aanbestedingen niet leiden tot een onnodige administratieve belasting of vermijdbare kosten.


Op 26 januari 2017 heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts een klacht van KLAIR over een aanbestedingsprocedure van de gemeente Dongen gegrond verklaard.


De uitspraak van de Commissie van Aanbestedingsexperts geeft aan dat opdrachtgever onvoldoende functioneel heeft gespecificeerd en dat slechts één leverancier in staat is aan de combinatie van eisen van de opdrachtgever te voldoen. De Commissie oordeelt dat de combinatie van de eisen niet meer in een redelijke verhouding staat tot het voorwerp van de opdracht en dat opdrachtgever de inschrijvers niet op gelijke en niet-discriminerende wijze behandelt.

De volledige uitspraak wordt gepubliceerd op de website van de Commissie van Aanbestedingsexperts, adviesnummer 318