KLAIR krijgt gelijk van Commissie van Aanbestedingsexperts

Op 10 juni jl. heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts een klacht van KLAIR over een aanbestedingsprocedure van de gemeente Utrecht gegrond verklaard. KLAIR vond dat de gemeente onvoldoende de mogelijke partijdigheid van een lid van de beoordelingscommissie, die tevens betrokken was bij het opstellen van het bestek, had onderzocht.

KLAIR hecht als branchevereniging van leveranciers van ondergrondse en bovengrondse containers en (identificatie)software veel waarde aan het eerlijk en zorgvuldig verlopen van aanbestedingen. In het belang van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer dienen aanbestedingen aan te sluiten op de praktijk en mogen aanbestedingen niet leiden tot een onnodige administratieve belasting of vermijdbare kosten.

De uitspraak van de Commissie van Aanbestedingsexperts geeft aan dat opdrachtgevers nauwgezet moeten onderzoeken of opstellers van een bestek en leden van een beoordelingscommissie onafhankelijk hun werk kunnen doen. Bij elke twijfel daarover moet een opdrachtgever een diepgaand onderzoek instellen. Bovendien mag de opdrachtgever bij een klacht van een belanghebbende over de onafhankelijkheid van een lid van een beoordelingscommissie de bewijslast niet neerleggen bij de belanghebbende.

De volledige uitspraak wordt gepubliceerd op de website van de Commissie van Aanbestedingsexperts. (Case no. 233)