STOSAG publiceert nieuwe versie van de open standaard

De Stuurgroep Open Standaarden Afval- en Grondstoffen (STOSAG) heeft op 20 december 2016 een nieuwe versie van de open standaard gepubliceerd: STOSAG versie 2.1. Op basis van deze standaard wisselen alle techniek- en softwareleveranciers die betrokken zijn bij (huishoudelijke) afvalinzameling, data uit.

Met deze open standaard kan in de afvalindustrie op een uniforme manier gegevensuitwisseling plaatsvinden tussen bijvoorbeeld minicontainers, (ondergrondse) containers, uitleesapparatuur en chips van verschillende leveranciers. Dit onafhankelijk van het gebruikte systeem of de leverancier. In de STOSAG zijn zowel leveranciers als publieke inzamelaars vertegenwoordigd, waaronder KLAIR.

De meest actuele technische en overige documentatie (Part 0, Part 3 en Part 4) vindt u hier.
Praktische informatie over de functie van STOSAG leest u hier.