STOSAG sluit HDX in de armen

De Stuurgroep Open Standaarden Afval- en Grondstoffen (STOSAG) heeft de half duplex (HDX) chips in de open standaarden voor containermanagement systemen opgenomen. Dit betekent dat de klant zelf een keuze kan maken voor FDX reader, HDX reader of een multi-reader op de belading. Als de multi-reader op de belading wordt geplaatst kan deze beide type chips lezen. Belangrijk is te weten dat de chipcodering voor beide chips door STOSAG is gestandaardiseerd.

Binnen de afvalwereld worden grofweg 2 typen chips toegepast voor de identificatie van  minicontainers. De ene chip werkt met het overdrachtsprincipe van HDX, de ander op FDX. Beide hebben als doel een sluitende identificatie van de kunststof afvalcontainers o.a. tijdens het inzamelen.  De STOSAG had alleen de FDX chip in haar standaard opgenomen.

KLAIR was van mening dat naast de keuze voor een FDX chip de klant ook de vrijheid moest hebben om een HDX chip te kiezen. Dit mede omdat KLAIR aangetoond heeft dat toepasbaarheid volgens STOSAG van de HDX chip geen beperking meer kent. Bij de discussie aangaande de toevoeging van de HDX chip aan de standaard zijn zowel leveranciers als gebruikers betrokken geweest. Uitgangspunten waren o.a. bestaande normeringen gebruiken en zorg dragen voor keuze uit meerdere producenten.

Klair, 17 februari 2014