Over KLAIR

KLAIR (Kwaliteit Levering Afvalcontainers, Implementatie en Registratie) is de brancheorganisatie van producenten en leveranciers van kunststof afvalcontainers, (half)ondergrondse afvalcontainers en aanverwante producten en diensten.

De leden van KLAIR staan voor de kwaliteit van hun product en organisatie. Zij voldoen aan product- en organisatiespecifieke kwaliteitsnormen die getoetst worden door onafhankelijke certificerende instellingen. De afspraken hierover zijn vastgelegd in de lidmaatschapscriteria.

KLAIR streeft naar kwaliteitsbevordering, normering en uniformering van alle aspecten op het gebied van identificatie, implementatie en levering van afvalcontainers.

Vereniging KLAIR

Gooimeer 4-15
1411 DC Naarden

E-mailadres

Snel navigeren naar