WAT DOET KLAIR?

KLAIR is de brancheorganisatie van producenten en leveranciers van kunststof afvalcontainers, (half)ondergrondse afvalcontainers en aanverwante producten en diensten. KLAIR kent twee secties: één voor leveranciers van minicontainers en één voor leveranciers van (semi)ondergrondse containers. Vereniging KLAIR is in 2007 opgericht.

Samenwerking
KLAIR werkt samen met andere organisaties in de branche, waaronder de NVRD, RAI CarrosserieNL, CEN/TC 183 Europa, NEN Nederland, GGAWB Duitsland en STOSAG.

Kwaliteitsbevordering
KLAIR organiseert seminars over ontwikkelingen op het vakgebied van afvalcontainers en (semi)ondergrondse container. Ook bevordert KLAIR kennisdeling op het gebied van productinnovatie, duurzaamheid en materiaalbeleid.

Verbetering processen en techniek
KLAIR is gesprekspartner in verschillende commissies en brengt adviezen uit op het gebied van productontwikkeling en innovaties. Daarbij streeft KLAIR naar continue verbetering van processen en techniek. KLAIR heeft o.a. zitting in de Europese CEN/TC183 normcommissie voor inzamelmiddelen en werkt samen met de werkgroepen RAI CarrosserieNL (beladingen) en STOSAG (Stuurgroep Openstandaarden Afval en Grondstof). Ook is KLAIR lid van de GGAWB (Beheerder keurmerk RAL-GZ 951/1).

Belangenbehartiging en lobby
KLAIR zet zich in voor de belangenbehartiging van haar leden. De vereniging voert lobby
op het gebied van aanbestedingen en disproportionele demonstratiekosten. Als aanbestedingsprocedures niet eerlijk verlopen of eisen bevatten die (technisch) niet haalbaar zijn, onderneemt KLAIR actie. Er vindt overleg plaats met de aanbestedende organisatie. Indien nodig vraagt KLAIR de Commissie van Aanbestedingsexperts om een oordeel te vellen over een klacht.

Klachtenregeling
KLAIR vindt een professionele dienstverlening door haar leden belangrijk. Daarom heeft KLAIR een klachtenregeling op basis waarvan eventuele klachten van of tegen organisaties in behandeling genomen worden.

 

Vereniging KLAIR

Gooimeer 4-15
1411 DC Naarden

E-mailadres

Snel navigeren naar