LIDMAATSCHAPSINFORMATIE

Met een lidmaatschap kunt u deelnemen aan bijeenkomsten die KLAIR organiseert:

ledenvergaderingen (5 per jaar)

jaarvergadering met informeel activiteitenprogramma

werkgroepbijeenkomsten voor leveranciers van minicontainers

werkgroepbijeenkomsten voor leveranciers van ondergrondse containers

seminars over verschillende thema’s

zoals over privacy/AVG, aanbestedingen, Social Return on Investments (SROI) en Best Value Procurement (BVP)

Lidmaatschaps criteria

Om lid te kunnen worden van KLAIR, moeten producenten en leveranciers van afvalcontainers en identificatie- en toegangsmiddelen voldoen aan specifieke kwaliteitseisen.

KLAIR beschrijft deze kwaliteitseisen in de Lidmaatschapscriteria Vereniging KLAIR.

 

 

Gedragscode

De leden van KLAIR zijn verplicht zich te houden aan de Gedragscode. In de Gedragscode staan ondermeer verplichtingen op grond van het EU-mededingingsrecht.

Lees hier de KLAIR-Gedragscode.

Wilt u lid worden van KLAIR?

Vul het onderstaand formulier in en wij nemen spoedig contact met u op.
Voor vragen kunt u een email sturen naar: info@klair.nl

1 + 14 =

Vereniging KLAIR

Gooimeer 4-15
1411 DC Naarden

E-mailadres

info@klair.nl

Snel navigeren naar