PRODUCT NORMERINGEN

RAL-GZ 951/1 van de GGAWB

Het RAL-GZ 951/1 certificaat is afgegeven aan nagenoeg alle kunststof containers die de leden van KLAIR leveren. Deze kwaliteitsnorm gaat verder dan de EN 840-norm. Containers met de normering RAL-GZ 951/1 worden aan strengere testen onderworpen, ontwikkeld met ondersteuning van het bekende Duitse RAL Instituut. Leveranciers krijgen daarbij jaarlijks onaangekondigde inspecties voor een controle ter plaatse.

De testen van de containers worden uitgevoerd door het onafhankelijke SKZ in Würzburg. SKZ is een gekwalificeerd testinstituut dat ook de onaangekondigde controles op containers uitvoert. Video’s van de tests kunt u hier bekijken.
Een overzicht van type containers die beschikken over het RAL-GZ 951/1 certificaat vindt u hier.

Gelijkwaardigheid
Bij een aanbesteding waar RAL-GZ 951/1 wordt voorgeschreven, is het belangrijk dat de containers daadwerkelijk voldoen aan de norm. Inschrijvers op de aanbesteding die niet beschikken over een RAL-GZ 951/1 certificaat maar menen over een gelijkwaardig certificaat te beschikken, moeten deze gelijkwaardigheid aantonen. De kwaliteitsvereniging van kunststof container producenten GGAWB heeft een checklist ontwikkeld die u hier kunt downloaden.

EN 13071

De EN 13071-normering is een kwaliteitsnorm voor stationaire afvalcontainers met een inhoud tot 5000 L, die aan de bovenkant worden gehesen en onderlossend zijn. De norm beschrijft de eigenschappen waar de container aan moet voldoen, de testmethoden en veiligheidsvoorschriften. Daarnaast geeft het aanbevelingen voor onderhoud, installatie en reiniging.

Containers die beschikken over een EN 13071 certificaat voldoen aan de hoogste veiligheidseisen.

EN 14803

De EN 14803-normering bevat algemene eisen voor identificatie van afvalcontainers en/of bepaling van de hoeveelheid afval. De norm beschrijft veiligheidseisen, interface-eisen en prestaties en de verwerking van data.

Chips en systemen die beschikken over een EN 14803 certificaat worden met een unieke code geregistreerd op Europees nivo.

STOSAG

De STOSAG-standaard is ontwikkeld door de Stuurgroep Open Standaarden Afval en Grondstof van de NVRD, waarin ook KLAIR zitting heeft. De STOSAG-standaard vergemakkelijkt identificatie, autorisatie en registratie van containers en ledigingen door communicatie tussen systemen te uniformeren. Het gaat hier om communicatie tussen:

  • chipkaarten en (ondergrondse) inzamelcontainers met toegangsidentificatie,
  • rolcontainers met een chip en identificatiesystemen op het inzamelvoertuig,
  • ondergrondse containers en backoffice-systemen en
  • de systemen op de inzamelwagen en backoffice-systemen.

Met name de Stosag 3 is omgezet naar de Europese norm EN17367
Lees meer op www.stosag.nl.

ISO9001, norm voor kwaliteitsmanagement

ISO9001 biedt de gebruiker een instrument bij het ontwikkelen, invoeren en verbeteren van de doeltreffendheid van een kwaliteitsmanagementsysteem.
Deze norm geeft de eisen weer om processen te borgen en verbeteren die belangrijk zijn voor het verhogen van klanttevredenheid.

ISO14001, norm voor milieumanagement

ISO14001specificeert de eisen van een milieumanagementsysteem dat een organisatie kan gebruiken om haar milieuprestaties te verbeteren. Deze internationale norm is bedoeld voor gebruik door een organisatie die op systematische wijze haar milieuverantwoordelijkheden wil managen, die bijdraagt aan de milieupijler van duurzaamheid.

ISO27001, norm voor informatiebeveiliging

ISO27001 beschrijft hoe u procesmatig met het beveiligen van informatie kunt omgaan, met als doel de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen uw organisatie zeker te stellen. Denk hierbij aan het beschermen van persoons- en/of bedrijfsgegevens, bescherming tegen hackers en inbraak.

VCA

Dit is een certificering voor medewerkers die aangeeft dat zij vooropleiding hebben gehad om hun werkzaamheden veilig, gezond en met het oog voor milieu te kunnen (laten) uitvoeren. Hiermee wordt de uitvoering veiliger en het risico op ongewenste voorvallen verkleind.

VCA**

Dit is een certificering voor organisaties over veiligheid, gezondheid en milieu en de wijze waarop deze zaken intern geregeld zijn. Risico’s zijn in kaart gebracht en maatregelen genomen om dit beheersbaar te maken.

Vereniging KLAIR

Gooimeer 4-15
1411 DC Naarden

E-mailadres

Snel navigeren naar