PRODUCT NORMERINGEN

RAL-GZ 951/1

Het RAL-GZ 951/1 certificaat is afgegeven aan nagenoeg alle kunststof containers die de leden van KLAIR leveren. Deze kwaliteitsnorm gaat verder dan de EN 840-norm. Containers met de normering RAL-GZ 951/1 worden aan strengere testen onderworpen. Leveranciers krijgen jaarlijks onaangekondigde inspecties voor een controle ter plaatse.

De testen van de containers worden uitgevoerd door het SKZ in Würzburg. SKZ is een gerenommeerd testinstituut dat namens norminstituut GGAWB ook de onaangekondigde controles op de containers uitvoert. Video’s van de tests kunt u hier bekijken.

Een overzicht van type containers die beschikken over het RAL-GZ 951/1 certificaat vindt u hier.

Gelijkwaardigheid

Bij een aanbesteding waar RAL-GZ 951/1 wordt voorgeschreven, is het belangrijk dat de containers daadwerkelijk voldoen aan de norm. Inschrijvers op de aanbesteding die niet beschikken over een RAL-GZ 951/1 certificaat maar menen over een gelijkwaardig certificaat te beschikken, moeten deze gelijkwaardigheid aantonen. Norminstituut GGAWB heeft een checklist ontwikkeld die u hier kunt downloaden.

EN 13071

De EN 13071-normering is een kwaliteitsnorm voor stationaire afvalcontainers met een inhoud tot 5000 L, die aan de bovenkant worden gehesen en onderlossend zijn. De norm beschrijft de eigenschappen waar de container aan moet voldoen, de testmethoden en veiligheidsvoorschriften. Daarnaast geeft het aanbevelingen voor onderhoud, installatie en reiniging.

Containers die beschikken over een EN 13071 certificaat voldoen aan de hoogste veiligheidseisen.

EN 14803

De EN 14803-normering bevat algemene eisen voor identificatie van afvalcontainers en/of bepaling van de hoeveelheid afval. De norm beschrijft veiligheidseisen, interface-eisen en prestaties en de verwerking van data.

Chips en systemen die beschikken over een EN 14803 certificaat voldoen aan de hoogste veiligheidseisen.

STOSAG

De STOSAG-standaard is ontwikkeld door de Stuurgroep Open Standaarden Afval en Grondstof van de NVRD, waarin ook KLAIR zitting heeft. De STOSAG-standaard vergemakkelijkt identificatie, autorisatie en registratie van containers en ledigingen door communicatie tussen systemen te uniformeren. Het gaat hier om communicatie tussen:

  • chipkaarten en (ondergrondse)verzamelafcontainers met toegangsidentificatie,
  • minicontainers met een chip en identificatiesystemen op de inzamelwagen,
  • verzamelcontainers en backoffice-systemen en
  • de systemen op de inzamelwagen en backoffice-systemen.

De STOSAG-standaarden staan op de pas toe/leg uit-lijst en zijn daarom in principe verplicht. Als de standaarden bij een project niet worden gebruikt, moet dat gedegen worden onderbouwd.

Lees meer op www.stosag.nl.

Vereniging KLAIR

Gooimeer 4-15
1411 DC Naarden

E-mailadres

info@klair.nl

Snel navigeren naar