DISCLAIMER

Vereniging KLAIR stelt het op prijs dat u haar website bezoekt. Door deze website te bezoeken verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van de onderhavige disclaimer.

Vereniging KLAIR heeft deze website met zorg samengesteld en controleert
regelmatig de juistheid, actualiteit en volledigheid daarvan. Desalniettemin kan zij niet garanderen dat de informatie op deze website correct, actueel en/of volledig is op het moment waarop de bezoeker deze ontvangt en/of raadpleegt.

Noch aan de informatie op deze website, noch aan het technisch functioneren
ervan, kunnen rechten worden ontleend. Vereniging KLAIR is aansprakelijk voor schade die is ontstaan of zou kunnen ontstaan als gevolg van (in)direct gebruik van informatie op deze website.

Vereniging KLAIR behoudt zich alle (intellectuele eigendoms)rechten voor met
betrekking tot de op deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vereniging KLAIR.
U mag de informatie op deze website wel afdrukken voor eigen gebruik.

Vereniging KLAIR

Gooimeer 4-15
1411 DC Naarden

E-mailadres

Snel navigeren naar