LEDEN INFORMATIE

Met een lidmaatschap kunt u deelnemen aan bijeenkomsten die KLAIR organiseert:

  • jaarvergadering met formeel activiteitenprogramma
  • werkgroep bijeenkomsten voor leveranciers van minicontainers
  • werkgroep bijeenkomsten voor leveranciers van ondergrondse containers
  • seminars over verschillende thema’s: bijvoorbeeld privacy/AVG, aanbestedingen, Social Return on Investments (SROI) en Best Value Procurement (BVP)

LIDMAATSCHAP CRITERIA

Om lid te worden van KLAIR, moeten producenten en leveranciers van afvalcontainers voldoen aan specifieke kwaliteitseisen. KLAIR beschrijft deze kwaliteitseisen in de Lidmaatschapscriteria Vereniging KLAIR.

GEDRAGSCODE

De leden van KLAIR zijn verplicht zich te houden aan de Gedragscode.  In de Gedragscode staan verplichtingen conform het EU-mededingingsrecht. Lees hier de KLAIR-Gedragscode

Wilt u lid worden van KLAIR?
Neem dan contact op met info@klair.nl.

Vereniging KLAIR

Gooimeer 4-15
1411 DC Naarden

E-mailadres

Snel navigeren naar