OPZEGGEN VAN HET LIDMAATSCHAP

Op grond van artikel 4 lid 2 van de Statuten van KLAIR kan opzegging schriftelijk geschieden tegen het einde van een kalenderjaar, waarbij een opzegtermijn van ten minste één maand geldt.

Opzeggen met ingang van een volgend kalenderjaar dient uiterlijk 31 oktober plaats te vinden. De opzegging kan worden verzonden aan info@klair.nl of per post aan:

KLAIR
Gooimeer 4-15
1511 DC Naarden

Opzegging hoeft niet aangetekend plaats te vinden maar een niet-aangetekende opzegging is uitsluitend geldig na ontvangst van een bevestiging van de opzegging door KLAIR aan het lid.

Vereniging KLAIR

Gooimeer 4-15
1411 DC Naarden

E-mailadres

Snel navigeren naar