OPZEGGEN VAN HET LIDMAATSCHAP

Op grond van artikel 4 lid 2 van de Statuten van KLAIR kan opzegging schriftelijk geschieden tegen het einde van een kalenderjaar, waarbij een opzegtermijn van ten minste één maand geldt.

Opzegging met ingang van een volgend kalenderjaar dient dus uiterlijk 31 december plaats te vinden. De opzegging kan worden verzonden aan info@klair.nl of per post aan:

KLAIR
Gooimeer 4-15
1411 DC Naarden

Opzegging hoeft niet aangetekend plaats te vinden maar een niet-aangetekende opzegging is uitsluitend geldig na ontvangst van een bevestiging van de opzegging door KLAIR aan het lid.

Meer informatie? Stel uw vraag via info@klair.nl of bel met het secretariaat via 035-542 75 12.

Vereniging KLAIR

Gooimeer 4-15
1411 DC Naarden

E-mailadres

info@klair.nl

Snel navigeren naar